Urheilukuvaus

shutterstock_152803373Urheilukuvaus on oma taiteen lajinsa. Se perustuu loistavaan ajoitukseen, koska urheilussa sattuu ja tapahtuu koko ajan. Urheilukuvaus ei silti ole mitenkään erityisen haastavaa eikä vaadi suuria ajatuksia tai tarinoita kuvan tueksi, kuten esimerkiksi muotokuvaus tai luontokuvaus. Urheilukuvausta harrastavat ovat usein intohimoisia penkkiurheilijoita, joilla on suuri urheilutietämys.Valokuvauskaluston täytyy urheilukuvauksessa olla laadukas, koska kuvia otetaan usei nopeastikin liikkuvista kohteista. Joskus kohteet ovat myös kaukana. Urheilukuvaajat voivat myös olla erikoistuneet ainoastaan yhteen lajiin, jolloin he tietävät tarkkaan, mitä työssään tarvitsevat. Pääsääntö on siis se, että mitä useampaa lajia kuvaa, sitä enemmän kalustoa tarvitsee.Urheilukuvaaminen ei siis ole se kaikkein vaativin kuvaamisen muoto, koska siinä otetaan tilannekuvia. Kuvattavien ei tarvitse olla tietyssä paikassa eikä kuvia tarvitse ottaa aina vain yhdestä ja samasta kuvakulmasta. Urheilukuvaajaksi oppiikin ajan kanssa. Eri lajeja kuvaamalla kehittyy. Siinä voi aina myös yrittää ylittää itsensä ja ottaa paremman kuvan kuin viimeksi. Urheilusta kiinnostuneelle urheilukuvaus on hauskaa puuhaa, joka käy kuin harrastuksesta, vaikka se olisikin ammatti.

Urheilufanaatikko menestyy urheilukuvaajana

Urheilukuvaamiseen tarvitaan intohimoa urheilua kohtaan. Se ajaa kuvaajaa kehittämään itseään ja ottamaan aina vain parempia kuvia. Urheilukuvaajien olisi hyvä löytää uusia lajeja ja kehittää osaamistaan ottamalla kuvia myös itselle tuntemattomammista lajeista. Ajoituksellakin on osansa urheilukuvaamisessa. Jos onnistuu ottamaan kuvan urheilijasta juuri oikealla hetkellä, saa lehtikuvaajienkin arvostamia kuvia.

Suomi jäljessä urheilukuvaamisen tasossa

Suomessa urheilukuvaamisessa pyritään pääsemään helpolla. Tällainen ajattelumalli ei tuo loisteliaita kuvia, joita näkee maailman urheilumedioissa. Suomessa urheilusivujen kuvat ovat lähes aina tylsiä eikä ajoituskaan välttämättä ole onnistunut. Tällaiset kuvat eivät jää mieleen. Osasyy voi olla se, että kuvaajat eivät ole kiinnostuneita urheilusta ja urheilufaneja ei kiinnosta kuvaaminen. Hyvin harva ammattikuvaajista haluaa kuvata urheilua. Se on harmi, koska usein heidän ottamansa kuvat ovat erittäin hyviä ja mieleenjääviä.Kuvaamiseen tarvitaan kuitenkin aina lahjoja. Sitä ei opita kouluissa tai harjoittelemalla. Itseään voi kyllä kehittää ottamalla satoja ja taas satoja kuvia, mutta huipuksi ei tule, jos ei ole lahjakas.